בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
21 שיעורים
  undefined
  34 דק'
  דעת תבונות

  הנהגת הקב"ה במידת המשפט

  דעת תבונות - פסקה קמ"א - קמ"ה

  ישנן הנהגות שונות שהקב"ה מנהיג. כשאין לעולם מספיק זכויות ה' מקיים את העולם לפנים משורת הדין. ישנן 5 מדרגות בהנהגת ה'.

  הרב חיים כץ | י"א אייר תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  דעת תבונות

  ניצחון הטוב ותלותו ברע

  דעת תבונות - פסקה קכ"ט- קל"ב

  תפקיד ישראל ומשמעותם. השפת הצדיקים והרשעים על "שמחת ועצבות" ה' כביכול. אין קילקול שא"א לתקן.

  הרב חיים כץ | ז' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  דעת תבונות

  מה קרה בגן עדן?

  דעת תבונות - פסקה קכ"ו - קכ"ט

  מהו גן עדן? מדרגתו העליונה של האדם הראשון. עצי החיים והדעת. בבריאה יש מדרגות וכולם מאוחדים יחד למטרה העליונה.

  הרב חיים כץ | ל' אדר א' תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  דעת תבונות

  תיקון העולם תלוי באדם

  דעת תבונות - פסקה קכ"ד

  תפקיד האדם וביכולתו להשפיע ולתקן את העולם כולו. יש ערך לכל מעשה. ע"י מעשה האדם העולם העולם נעשה יותר ויותר מתוקן. מהו תפקיד הרע בעולם?

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר א' תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  יש גבול לרע!

  דעת תבונות - פסקה קי"ח - קכ"ג

  איזו מציאות נצחית ואיזו עתידה להתבטל? כחצד נוצרו בעולם החסרונות והרעות? תתכן בריאה חסירה ובכ"ז אין בה רע? מדרגות הרע בבריאות השונות.

  הרב חיים כץ | ט' אדר א' תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  דעת תבונות

  האם הרע בעולם מגיע מה'?

  דעת תבונות - פסקה ק"ח - קי"ז

  ביאור הפסוק בורא רע. הקב"ה משפיע טוב, והרע הוא חסרון השפעה טובה. ביאור התחדשות השפע האלוקי בעולם.

  הרב חיים כץ | ב אדר א' תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  העבודה בששת האלפים בעולם

  דעת תבונות - פסקה פט - קח

  הבריאה היא כולה טוב אלא שהוכנס בה רע בשביל עבודת האדם. הקב"ה משפיע על העולם הרבה השפעות ומהם מושפעים הנבראים. מציאות רעה היא הסתר פנים.

  הרב חיים כץ | כ"ה שבט תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  דעת תבונות

  יחס הגוף והנשמה

  דעת תבונות - פסקה פב- פח

  יש נסתר ונגלה. הן בהנהגה האלוקית והן באדם(גוף ונשמה). הגוף והנשמה פועלים יחד ומשפיעים זע"ז. השלמות הוא שהגוף בטל ונשלט לגמרי לנשמה. חמש מדרגות.

  הרב חיים כץ | יח שבט תשע"ט
  undefined
  29 דק'
  דעת תבונות

  יחס הנשמה והגוף

  דעת תבונות - פסקה פ

  יחס הנשמה והגוף כיחס הקב"ה והעולם. וכשם שהעולם יודע רק על פעולות הקב"ה ולא על עצמותו כך גם הגוף על הנשמה.

  הרב חיים כץ | יא שבט תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  דעת תבונות

  הרוח החומר ותפקיד האדם בעולם

  דעת תבונות - פסקה עב-פ

  ככל שדבר יותר גשמי יש יותר העלם טוב ה', והרוחניות היא גילוי אור בעולם. חבל שיש אנשים שמשקיעים חייהם בחומר במקום השגת המושכלות האלוקית. יחס הגוף לנשמה מקבל ומשפיע על יחס ה' והעולם.

  הרב חיים כץ | ד' שבט תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  השפעת הנשמה על הגוף

  דעת תבונות - פסקה ע

  באיחוד גוף ונשמה, הנשמה מעלה ומזככת את הגוף ע"י תורה ומצוות, בעקבות חטא אדה"ר הזיכוך חייב לעבור דרך מוות. 'לכי מעטי את עצמך' 'והיה אור הלבנה כאור החמה', תפקיד המוות.

  הרב חיים כץ | כו טבת תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  דעת תבונות

  מידת המשפט ומידת היחוד לפי הבנתנו

  דעת תבונות - פסקה נ'- נו

  שני הנהגות לה' בעולם מידת המשפט ומידת. ושניהם אינם לפי מידת טוב ה' אלא רק ביחס אלינו . רעיון 'הכל לטוב' לעת"ל יתגלה לנו קצת מהנהגת היחוד.

  הרב חיים כץ | יב טבת תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  דעת תבונות

  יחס הבורא והנבראים

  דעת תבונות - פסקה נו- ע

  גם הנהגת הטוב והרוע משתלשלת מהנהגת השלמות. העולם תלוי בה', לא ה' בעולם. ה' מקומו של עולם. האם לפני הבריאה היה חסר? גם כללי ההנהגה הם ברואים. תחילת ברור עניין האדם.

  הרב חיים כץ | יט טבת תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  דעת תבונות

  תקופת הסתר הטוב

  דעת תבונות - פסקה מח

  בעולם ההסתר הטוב והרע שקולים וכל הזמן יש מאבק בניהם. אמנם גם בעולם ההסתר יש השפעה אלוקית אך היא בצל לעומת האדם. העולם מתעלה עד שיעלם הרע.

  הרב חיים כץ | ה טבת תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  דעת תבונות

  גילוי האור ע"י המעשים

  דעת תבונות

  דעת תבונות

  הרב חיים כץ | טבת תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  דעת תבונות

  עניין יחוד ה' הטוב והרע, והבחירה

  דעת תבונות סוף סעיף מ ,מו

  המשך הסבר חטא אדם הראשון, ביאור הרעות , היחס בין עניין יחוד ה' לרצון ההלכה לנבראים. רוממות הנהגת ה' לפי הנבראים ולא לפי מהותו.

  הרב חיים כץ | כא כסלו תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  אהבת ה' ומדוע הבריאה חסרה

  דעת תבונות פסקה לח- מ

  יש הבדל מהותי בין יחוד הבורא לשאר התארים. כל מעלה או משהו שיש לו מעלה כמותו או מונע לו. מטרת החיסרון בעולם הוא שעל ידו תתגלה אחדות ה' בעולם.

  הרב חיים כץ | ז' כסלו תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  הכרת האדם את יחודי הבורא

  דעת תבונות פסקה לד-לו

  בגדולת ה'אין לאדם יכולת השגה אך באחדותו יכול. יש חמשת סוגי טעויות שאינם מבינים מהי אחדות ה'. האמת היא שאין עוד מלבדו.

  הרב חיים כץ | רח כסלו תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  האדם החסר משתלם ודבק בה' לפי יכולתו.

  דעת תבונות סימן כ

  חלומות האדם היא דבקות בה' ולהנות מכך. ואע"פ שה' יכל לברוא את האדם שלם העדיף לברוא מוגבל לפי יכולת האדם. אסור לאדם לחקור בדברים שאינו יכול להשיג.

  הרב חיים כץ | כג חשוון תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  דעת תבונות

  חובתנו להבין את הנהגת ה'

  דעת תבונות

  שאלות הפתיחה שיתבררו במהלך הספר. בעולם נראה כאילו אין השגחה ח"ו. תפקיד האדם בעולם חסד ורחמים.

  הרב חיים כץ | טז חשוון תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il