הנהגת ה' את העולם

הלימונדה והכרוב-סוד ההתנתקות לשם התחברות

מתוך ישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי, בית אל

מתוך ישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי, בית אל

הרב יחזקאל סופר