הנהגת ה' את העולם

כיצד ללמוד הסטוריה?

הקדמה למהלך האידאות

מבוא ללימוד הפרק "למהלך האידיאות בישראל", הגישה ללימוד הסטוריה במשנתו של הרב קוק.

הרב שמעון קליין | יח אלול ה'תשנ"ד