החודש

"החודש הזה לכם ראש חדשים"

פרשת החודש ניתנה לישראל בהיותם בתוך טומאת מצרים וקידוש החודש שניתן במצרים, מבטא את כוחם של ישראל למעלה מהטבע.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אדר תשס"ז