שקלים

זכר למחצית השקל

מתוך פניני הלכה זמנים פרק יד' "חודש אדר"

זכר למחצית השקל, השותפות של כולם בקורבנות הקבועים, המנהגים בסכום הנתינה, מי נותן, עצה למי שיש לו קושי כלכלי.

הרב אליעזר מלמד | אדר תשע"ה