תצוה

"מחיית שם" - כִּילוּי או אִיחוּי

הרב אוריאל אליהו