שמחת החג

סוכות העולם הבא

לשמחה זו - מה? הסוכה העתידית; ביתו של אדם; סוכת העוה"ב; כרטיס כניסה לעוה"ב; עוה"ב - הולך ובא; שמחה - תוצאת התחדשות.

הרב אריאל פרג'ון | תשרי תשס"ז