הסוכה והלכותיה

תביעת סוכה שנגנבה

פסק הדין אותו אנו מביאים עוסק בתביעה על סוכה שנגנבה.

הרב אריאל בראלי | סיוון תשס"ו