עניני החג

חג סוכות

המקובל הרב יעקב עדס | טבת תשע"ח