מצוות התפילה וערכה

תפילה היא מצוה מהתורה או רק מדרבנן?

הרב משה צוריאל | כ' בשבט תשפ"א