בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
38 שיעורים
  undefined
  תפילת העמידה

  כבוד התפילה

  פרק יד

  א - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. ב - הפסקה לצורך כוונה. ג - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. ד - אסור לעבור כנגד המתפללים. ה - המסיים תפילתו. ו - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  חזרת הש"ץ

  פרק יט

  א - תקנת חזרת הש"ץ. ב - מי יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת הש"ץ. ג - הנהגת השומעים. ד - האם חובה שיהיו תשעה עונים לחזרת הש"ץ. ה - מתי אין אומרים חזרת הש"ץ. ו - קדושה. ז - מתי יאמר החזן את פסוקי הקדושה. ח - מודים דרבנן ועוד דינים. ט - האם אפשר להשלים חזרת הש"ץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  טעויות הזכרות ושכחה

  פרק יח

  א - דילוג, טעות והפסק בתפילה. ב - תוספת מעניינו של יום. ג - תפילות נדבה ודיני ספקות. ד - הזכרת גשמים ושאלתם. ה - דין הטועה בהזכרת גשמים ושאלתם. ו - עצה כנגד טעויות. ז - דין חוץ לארץ. תפילת תשלומין: ח - סדר השלמת תפילה שנשכחה. ט - אימתי אינו יכול להשלים. י - דינים נוספים וספקות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  הכנה לתפילת עמידה

  פרק יז

  פרק יז

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  סדר תפילת העמידה ב'

  פרק יז

  טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה, טז - הנוסע והגיע זמן תפילה, יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל, יח - אסור לעבור כנגד המתפללים, יט - הלכה למעשה, כ - המסיים תפילתו, כא - עוד פרטי דינים,

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת עמידה

  פרק יז

  א - תפילת עמידה עיקר התפילה. ב - שלוש פסיעות לקראת התפילה. ג - לכיוון ירושלים. ד - עמידה ורגליים צמודות. ה - תנוחת הגוף והידיים. ו - הכריעות בתפילה. ז - תפילה בלחש. ח - בכל לשון. ט - כוונה. י - סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה. יא - בקשות אישיות בתפילה. יב - סיום התפילה. יג - שלוש פסיעות לאחריו. יד - עד מתי יעמוד בריחוק מקום. טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. טז - הנוסע והגיע זמן תפילה. יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. יח - אסור לעבור כנגד המתפללים. יט - הלכה למעשה. כ - המסיים תפילתו. כא - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  44 דק'
  תפילת העמידה

  משמעות בסדר הברכות

  דיוק בברכות. ה' נסתר ונגלה. מצוות טבעיות ועליונות. תורה בעמל ובהשראה אלוקית.

  הרב יהושע מגנס | י"ח תמוז תש"ע
  undefined
  18 דק'
  יום ירושלים תשס"ח

  ירושלים וברכת כהנים

  מתוך כנס יום ירושלים התשס"ח בישיבת מרכז הרב

  מתוך כנס יום ירושלים התשס"ח בישיבת מרכז הרב

  הרב הראשי ישראל מאיר לאו | כ"ח אייר התשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  חברה מתוקנת

  ברכת "השיבה שופטנו כבראשונה" שונה מהברכות אחרות בתפילת העמידה בכך שאינה מבקשת רק על השבת המשפט, אלא גם על סילוק היגון והאנחה. מה המשמעות של עובדה זו?

  הרב אביחי קצין | כט' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  השתדלות והבטחת ה' בתפילה

  בתפילת "שומע תפילה" אנו אומרים : "וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו". מהו ההבדל בין רחמים ורצון ומה משמעו?

  הרב אביחי קצין | כה' ניסן תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  קרבה לרבונו של עולם

  במה עוסקת ברכת גואל ישראל שבתפילת העמידה, אם אנו ממילא מזכירים בהמשך את התפילה את קיבוץ הגלויות, בנין בית המקדש ותקומת מלכות בית דוד?

  הרב אביחי קצין | כג' ניסן תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  "ולמלשינים"

  ברכת ולמלשינים נוסחה ע"י שמואל הקטן. במה זכה שמואל הקטן לכך שהוא המתקן ברכה זו?

  הרב אביחי קצין | יא' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  תקע בשופר גדול לחרותנו

  אנו פונים בבקשה לריבונו של עולם: תקע בשופר גדול לחרותנו. מהי המשמעות של בקשת שופר גדול?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  שערי תפילה

  סליחה לעומת מחילה

  אנו מבקשים מהקב"ה: " סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו"; לגבי החטאים אנו פונים בתואר אבינו ואלו לגבי המחילה אנו פונים בתואר מלכנו; מה פשר ההבדל?

  הרב אביחי קצין | ה' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  בחינת עבד ובחינת בן

  בברכה הרביעית בתפילת עמידה אנו מבקשים: "השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך". כשאנו מדברים על תורה אנו משתמשים בתואר אבינו, וכשאנחנו מדברים על העבודה אנו משתמשים בתואר מלכנו. מה פשר ההבדל?

  הרב אביחי קצין | ג' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  קדושה ומסירות נפש

  הברכה השלישית בתפילת העמידה היא "אתה קדוש"; לאחריה "אתה חונן" ולאחריה "השיבנו"; מהי המשמעות של הסדר הזה?

  הרב אביחי קצין | ב' באדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תפילת העמידה

  גבורות גשמים

  בברכה השניה של ברכת העמידה אנחנו מזכירים את הגשמים. חז"ל כינו את ירידת הגשמים גבורות גשמים. מה משמעו של ביטוי זה?

  הרב אביחי קצין | כט' אדר תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תפילת העמידה

  חלוקת תפילת העמידה

  הקבלה בין חלוקת תפילת העמידה להקרבת קרבנות

  תפילת העמידה נחלקת לשלושה חלקים: שלוש ראשונות, הבקשות שבתווך, וברכות ההודאה. הרש"ר הירש טוען שהחלוקה הזאת מקבילה לשלושת המרכיבים שבקרבנות.

  הרב אביחי קצין | כז' אדר א' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  הייחודיות של קריאת שמע בתפילה

  היחס שבין קריאת שמע לבין התפילה בא לידי ביטוי בהלכות הצניעות הנדרשות בשני הקטעים: בקריאת שמע די שיכסה את ערותו. לעומת זאת בתפילת עמידה צריך שיכסה את לבו.

  הרב אביחי קצין | כג' באדר א' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  כריעה בתפילת העמידה

  בתפילת העמידה אנחנו כורעים בשתי ברכות : בברכת אבות בתחילה ובסוף ובברכת מודים בתחילה ובסוף. מדוע דווקא בשתי ברכות אלו?

  הרב אביחי קצין | כב' באדר א' תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il