בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
19 שיעורים
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  חברה מתוקנת

  ברכת "השיבה שופטנו כבראשונה" שונה מהברכות אחרות בתפילת העמידה בכך שאינה מבקשת רק על השבת המשפט, אלא גם על סילוק היגון והאנחה. מה המשמעות של עובדה זו?

  הרב אביחי קצין | כט' ניסן תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  השתדלות והבטחת ה' בתפילה

  בתפילת "שומע תפילה" אנו אומרים : "וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו". מהו ההבדל בין רחמים ורצון ומה משמעו?

  הרב אביחי קצין | כה' ניסן תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  קרבה לרבונו של עולם

  במה עוסקת ברכת גואל ישראל שבתפילת העמידה, אם אנו ממילא מזכירים בהמשך את התפילה את קיבוץ הגלויות, בנין בית המקדש ותקומת מלכות בית דוד?

  הרב אביחי קצין | כג' ניסן תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  "ולמלשינים"

  ברכת ולמלשינים נוסחה ע"י שמואל הקטן. במה זכה שמואל הקטן לכך שהוא המתקן ברכה זו?

  הרב אביחי קצין | יא' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  תקע בשופר גדול לחרותנו

  אנו פונים בבקשה לריבונו של עולם: תקע בשופר גדול לחרותנו. מהי המשמעות של בקשת שופר גדול?

  הרב אביחי קצין | ט' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  6 דק'
  שערי תפילה

  סליחה לעומת מחילה

  אנו מבקשים מהקב"ה: " סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו"; לגבי החטאים אנו פונים בתואר אבינו ואלו לגבי המחילה אנו פונים בתואר מלכנו; מה פשר ההבדל?

  הרב אביחי קצין | ה' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  בחינת עבד ובחינת בן

  בברכה הרביעית בתפילת עמידה אנו מבקשים: "השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך". כשאנו מדברים על תורה אנו משתמשים בתואר אבינו, וכשאנחנו מדברים על העבודה אנו משתמשים בתואר מלכנו. מה פשר ההבדל?

  הרב אביחי קצין | ג' אדר ב' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  קדושה ומסירות נפש

  הברכה השלישית בתפילת העמידה היא "אתה קדוש"; לאחריה "אתה חונן" ולאחריה "השיבנו"; מהי המשמעות של הסדר הזה?

  הרב אביחי קצין | ב' באדר ב' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תפילת העמידה

  גבורות גשמים

  בברכה השניה של ברכת העמידה אנחנו מזכירים את הגשמים. חז"ל כינו את ירידת הגשמים גבורות גשמים. מה משמעו של ביטוי זה?

  הרב אביחי קצין | כט' אדר תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  תפילת העמידה

  חלוקת תפילת העמידה

  הקבלה בין חלוקת תפילת העמידה להקרבת קרבנות

  תפילת העמידה נחלקת לשלושה חלקים: שלוש ראשונות, הבקשות שבתווך, וברכות ההודאה. הרש"ר הירש טוען שהחלוקה הזאת מקבילה לשלושת המרכיבים שבקרבנות.

  הרב אביחי קצין | כז' אדר א' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  הייחודיות של קריאת שמע בתפילה

  היחס שבין קריאת שמע לבין התפילה בא לידי ביטוי בהלכות הצניעות הנדרשות בשני הקטעים: בקריאת שמע די שיכסה את ערותו. לעומת זאת בתפילת עמידה צריך שיכסה את לבו.

  הרב אביחי קצין | כג' באדר א' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  כריעה בתפילת העמידה

  בתפילת העמידה אנחנו כורעים בשתי ברכות : בברכת אבות בתחילה ובסוף ובברכת מודים בתחילה ובסוף. מדוע דווקא בשתי ברכות אלו?

  הרב אביחי קצין | כב' באדר א' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  הכריעות בתפילת העמידה

  חז"ל מלמדים אותנו שעל המתפלל לכרוע בתחילת ברכת האבות ובסיומה וכך גם בברכת מודים. אולם אם בא לכרוע בשאר ברכות מלמדים אותו שלא יעשה כן. מדוע במקרה זה כל המוסיף גורע? מה החסרון בתוספת של כריעות?!

  הרב אביחי קצין | כ"ה אדר א תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  חסדים טובים

  אנחנו משבחים את הקב"ה שהוא "גומל חסדים טובים".מה פשר הביטוי הזה וכי יש חסדים טובים ויש חסדים רעים?! כמו כן יש להבין את הצירוף "גומל חסדים" הלא הם לכאורה תרתי דסתרי, שכן גמול הוא נתינה למי שמגיע ואלו חסד הוא נתינה למי שלא מגיע?!

  הרב אביחי קצין | כ"א אדר א' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  מה בין מושיע לבין מגן?

  אנו חותמים את הברכה הראשונה בתפילת העמידה בתיאור: "מלך עוזר ומושיע ומגן" מה בין מושיע לבין מגן?

  הרב אביחי קצין | כ' אדר א' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  גומל חסדים טובים

  בתחילת תפילת העמידה אנו משבחים את הקב"ה: גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות... מדוע אנו מוספים את הקביעה קונה הכל עם הזכרות שבח החסד? ומדוע הקב"ה גומל חסדים טובים ואדם לא כך?!

  הרב אביחי קצין | י"ט אדר א' תשס"ח
  undefined
  4 דק'
  שערי תפילה

  ה' שפתי תפתח

  אנו מקדימים לתפילת עמידה את הפסוק ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מה עניינה של הקדמה זו?

  הרב אביחי קצין | י"ח אדר א' תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  פסוקי דזמרה

  חמשת המזמורים האחרונים בפסוקי דזמרה מתארים תהליך מן הפרט: אל כלל ישראל, אל המצוי כולו, אל העולם הנגאל , עד מצב שבו כל הנשמה תהלל את ה'.

  הרב אביחי קצין | ו' שבט תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  שערי תפילה

  תפילת י"ח - מדוע?

  בתפילת העמידה תשע עשרה ברכות. אף על פי כן אנו מכנים אותה תפילת שמונה עשרה - מדוע? בנוסף, התפילה נחלקת לשבח, בקשה והודאה. האם אין בברכות ההודאה גם בקשות?

  הרב אביחי קצין | ט"ז אדר א' תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il