בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
10 שיעורים
  undefined
  תפילת העמידה

  כבוד התפילה

  פרק יד

  א - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. ב - הפסקה לצורך כוונה. ג - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. ד - אסור לעבור כנגד המתפללים. ה - המסיים תפילתו. ו - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  חזרת הש"ץ

  פרק יט

  א - תקנת חזרת הש"ץ. ב - מי יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת הש"ץ. ג - הנהגת השומעים. ד - האם חובה שיהיו תשעה עונים לחזרת הש"ץ. ה - מתי אין אומרים חזרת הש"ץ. ו - קדושה. ז - מתי יאמר החזן את פסוקי הקדושה. ח - מודים דרבנן ועוד דינים. ט - האם אפשר להשלים חזרת הש"ץ.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  טעויות הזכרות ושכחה

  פרק יח

  א - דילוג, טעות והפסק בתפילה. ב - תוספת מעניינו של יום. ג - תפילות נדבה ודיני ספקות. ד - הזכרת גשמים ושאלתם. ה - דין הטועה בהזכרת גשמים ושאלתם. ו - עצה כנגד טעויות. ז - דין חוץ לארץ. תפילת תשלומין: ח - סדר השלמת תפילה שנשכחה. ט - אימתי אינו יכול להשלים. י - דינים נוספים וספקות.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  הכנה לתפילת עמידה

  פרק יז

  פרק יז

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  סדר תפילת העמידה ב'

  פרק יז

  טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה, טז - הנוסע והגיע זמן תפילה, יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל, יח - אסור לעבור כנגד המתפללים, יט - הלכה למעשה, כ - המסיים תפילתו, כא - עוד פרטי דינים,

  הרב אליעזר מלמד | תשפ
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת עמידה

  פרק יז

  א - תפילת עמידה עיקר התפילה. ב - שלוש פסיעות לקראת התפילה. ג - לכיוון ירושלים. ד - עמידה ורגליים צמודות. ה - תנוחת הגוף והידיים. ו - הכריעות בתפילה. ז - תפילה בלחש. ח - בכל לשון. ט - כוונה. י - סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה. יא - בקשות אישיות בתפילה. יב - סיום התפילה. יג - שלוש פסיעות לאחריו. יד - עד מתי יעמוד בריחוק מקום. טו - מתי מותר להפסיק בתפילת עמידה. טז - הנוסע והגיע זמן תפילה. יז - אין לשבת בתוך ד' אמות של המתפלל. יח - אסור לעבור כנגד המתפללים. יט - הלכה למעשה. כ - המסיים תפילתו. כא - עוד פרטי דינים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה בציבור ובבית הכנסת

  מקום התפילה

  מקום התפילה לגברים ולנשים; עניין קביעת מקום לתפילה; שלא יהא דבר חוצץ בין המתפלל לקיר; אין להתפלל במקום גבוה; לא יתפלל סמוך לרבו המובהק; תפילה בשטחים פתוחים;

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  מסביב לתפילת העמידה

  איסור חזרה למקומו לאחר שפסע ג' פסיעות לאחוריו; אימתי מותר להפסיק בתפילת העמידה ואיזו הפסקה היא העדיפה ביותר; מה יעשה מי ששכח חלק מהתפילה או ההלכות הנוגעות אליה? מי שהיה ברכב נוסע וחושש שיעבור זמן התפילה - מה יעשה?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  הפרעה למתפלל בתפילתו

  ישיבה בתוך ד' אמות של המתפלל - אימתי אסורה ואימתי מותרת; קיצור ההלכות הנוגעות למעבר מול אדם המפלל והיכן ניתן להקל; מה יעשה מי שסיים תפילת שמונה עשרה והיה אדם עומד אחריו בתפילה? ומה יעשה שליח הציבור במצב כזה?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילת העמידה

  תפילת תשלומין

  מהי תפילת תשלומין; דין הסמכת תפילה זו לתפילת החובה הבאה; מי רשאי להתפלל תפילת תשלומין? עד מתי ניתן להשלים תפילה ואימתי לא ניתן להשלים? מהו דין ביטול תפילה בשאט נפש? דין תפילת תשלומין השונה מהתפילה המקורית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il