בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
9 שיעורים
  undefined
  תפילה לאשה

  נוסחי התפילה ומנהגי העדות

  פרק כד

  א - שינויי הנוסחים. ב - אין להחשיב נוסח אחד כעדיף מחבירו. ג - דין מהגרים וקהילות שנדדו ממקומם. ד - אשה שנישאה לבן עדה אחרת. ה - באיזה מקרים מותר לשנות את הנוסח. ו - שמירת המנהגים מול חיזוק הקהילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  מהלכות התפילה במניין

  פרק כ

  א - חיוב הגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת. ב - נשים פטורות מתפילה בבית הכנסת ובמניין, אבל יש להן זכות. ג - הקדיש. ד - סוגי הקדיש. ה - ברכו. ו - חזרת הש"ץ. ז - מדיני חזרת הש"ץ ועניית אמן. ח - קדושה ומודים. ט - מתי מותר להפסיק כדי לענות דברים שבקדושה. י - מקומות שאין להפסיק בהם. יא - ברכת כהנים. יב - מדיני ברכת כהנים. יג - דיני המתברכים. יד - הכשרים והפסולים לברכת כהנים. טו - תקנת קריאת התורה. טז - החזן. יז - חזנות לשם שמים. יח - תפילת האבלים ואמירת קדיש יתום. יט - מי שלא הניח אחריו בן לומר קדיש.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  סדר קריאת שמע שעל המיטה

  פרק יט

  א - סדר קריאת שמע שעל המיטה. ב - ברכת המפיל. ג - דינים נוספים.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר תפילות היום

  מנחה וערבית

  פרק יח

  א - זמן תפילת מנחה. ב - קריאת שמע וברכות של ערבית. ג - תפילת ערבית.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  שאר חלקי התפילה

  התפילות שלאחר עמידה

  פרק יז

  א - נשים פטורות מכל התפילות שאחר עמידה. ב - נפילת אפיים. ג - מנהג אמירת תחנונים כיום. ד - נפילת אפיים כיצד (לנוהגים ליפול). ה - סדר התחנונים. ו - אשרי למנצח ובא לציון. ז - שיר של יום, פיטום הקטורת ועלינו.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  השכמת הבוקר

  ברכות השחר

  פרק ו

  א - ברכות ההודאה. ב - שעשני כרצונו. ג - סדר ברכות השחר. ד - ברכות השחר למי שלא נהנה. ה - עד מתי זמנן של ברכות השחר. ו - זמן ברכות השחר לקמה באמצע הלילה. ז - מי שהיתה ערה כל הלילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  מצוות תפילה לנשים

  פרק ב

  א - מצוות הנשים בקיצור. ב - לרוב הפוסקים נשים חייבות בשחרית ומנחה. ג - הסוברים שחייבות בתפילה אחת ביום. ד - הסוברים שיוצאות בברכות השחר והתורה. ה - הלכה למעשה. ו - דין נשים המטופלות בילדים. ז - כללי המצוות שנשים חייבות ופטורות מהן. ח - האם נשים רשאיות לברך על מצוות שהזמן גרמן. ט - מוסף והלל. י - קריאת התורה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  תפילה לאשה

  סדר גילוי המעלות

  היסוד הכללי מול האישי שבתפילה.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
  undefined
  השכמת הבוקר

  נטילת ידיים במקרים מסוימים

  דין מי שלא ישנה בלילה; דין הישנה ביום; קימה באמצע הלילה לתינוק או לכל דבר אחר; מה דין מאכל שנגעו בו לפני נטילה? מאיזה גיל יש ליטול ידיים לקטנים?

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il