קול צופיך - הרב שמואל אליהו

תפילת נשים

תפילת חנה, הודאה של לאה, תפילת אשתו של אבא חלקיה, למדנו יראת חטא מתפילתה של נערה , למדנו שכר פסיעות לבית הכנסת מהנהגה של אשה אלמנה, בנות לוד ובנות ציפורי שהיו מתפללות בבית המקדש, חיוב נשים בתפילה.

הרב שמואל אליהו | סיון תשס"ח