משפטים

העוז והענווה

על האדם לדעת היכן הוא עומד ולא לקפוץ במדרגות ובכך לאבד את מקומו הנוכחי, ומצד שני עליו להכיר את מעלתו ולא לנקוט בענווה פסולה.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל