מידת הענווה

הבחירות שהתקיימו השבוע לפני 2052 שנה!

הרב נתנאל יוסיפון | ט' ניסן תשפ"א