מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

עבד לעם ה'

תכונת יסוד אצל רבנו - בריחה מכבוד; הוצאת כתבי הראי"ה; דלעת ויראת שמים; צניעות וענווה אצל שאול המלך; מאמר: "לצניעות ולטהרה בישראל"; העליה להר ציון בט' באב; בניית יישובי יש"ע; איגרת הרב לחברי הגדוד העברי והשלכותיה לימינו.

הרה"ג חיים שטיינר | ר"ח ניסן, התשס"ג