בהעלותך

והאיש משה ענו מאד

מדוע מדגישה התורה את מעלת הענווה של משה רבנו? מדוע זכה משה רבנו שהתורה תיקרא על שמו?

הרב דוד דב לבנון | תשנ"ט