יעדי הבית היהודי

דילמות רפואיות בעולם הפוריות

מתוך הכנס הבינלאומי להלכה יישומית תשס"ט

בני זוג נשאים של מחלה חובת הדיווח של הרופא על כשל רפואי; בחירת מין העובר; דילול עוברים; מניעת נישואים בין קרובי משפחה; תרומת ביצית; ההשגחה במעבדות; אם פונדקאית.

הרב מנחם בורשטיין | יום שני ד' כסליו תשס"ט