מצוה גדולה

"שארה כסותה ועונתה לא יגרע"

מצות לא תעשה שלא למנוע שאר כסות ועונה מאשתו, שנאמר: "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" (שמות כ"א).

הרב שמואל הולשטיין | יט שבט תשס"ח