בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
14 שיעורים
  undefined
  רביבים

  ט"ו באב וערך המשפחה

  ט"ו באב היה בתקופת המשנה יום טוב שכולו סביב הקמת משפחה בישראל , יש הרבה יוזמות חיוביות לפתרון בעיית הרווקות המאוחרת, אולם העיקר הוא לחנך לערך הזוגיות, האהבה והמשפחה, כי בכך השורש , בדורנו, לנוכח ההתקפות המבקשות לצייר את המשפחה כעול על האדם המגביל את חירותו, עלינו להגביר את ההסברה כי המשפחה היא אושרו של האדם.

  הרב אליעזר מלמד | תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  מרכזיות מצוות עונה בבית היהודי

  ההקפדה על הלכות הטהרה אינה גילוי הקדושה בבית, אלא רק תנאי הכרחי למצוות עונה שהיא הגילוי האמיתי, תפיסת מצוות עונה כמרכזית בקיום הבית מבוססת מאוד ביהדות, ודווקא הנצרות היא זו שממעטת בערכה , התגובות שקיבלתי בעקבות פרסום הספר 'שמחת הבית וברכתו' לימדו כי הציבור היה צמא לאמירה כזאת

  הרב אליעזר מלמד | אדר א תשפ"ב
  undefined
  רביבים

  הילודה – ברכה למשפחה ולאומה

  המיפקד בפרשה מלמד על חשיבות הריבוי של עם ישראל למשפחותיו * מההפטרה עולה כי גם גאולת העם תלויה במספר אנשיו * דרך המיפקד לפי התורה מקרינה הערכה לאדם, מתוך צלם אלוקים שבו * ריבוי הילדים כולל את כל הברכות והמצוות * יש להיות מודעים להשפעה של גיל הנישואין על גודל המשפחה, וכן להשפעת ההפרש בין הילדים * אין בדברים כדי להמעיט בערכם של מי שלא זכו ללדת, שגם השפעתם יכולה להיות עצומה * ומה כתב בן גוריון לאימהות ברוכות הילדים?

  הרב אליעזר מלמד | אייר תשע"ט
  undefined
  רביבים

  איש ואישה במצוות נישואין והולדה

  מצוות פרייה ורבייה הכללית מתקיימת בכל ילד שמביאים לעולם * הצורך בהגדרה מחייבת למצווה * חובת פרייה ורבייה מדין תורה והתוספת שהוסיפו חכמים * פסק ההלכה שאישה מצווה אך אינה חייבת בפרייה ורבייה, והטעם לכך * זכות האישה לילדים למרות שאינה חייבת במצווה * הגיל שקבעו חכמים לקיום המצווה, והגיל בימינו * ההלכה העקרונית שכופים גברים לקיים את המצווה, מחלוקת הפוסקים באיזה אופן כופים, ומהי המציאות שבה כופים * לבטל את הסעיף בחוק הישיבות הציונות שעלול לפגוע בחופש הביטוי התורני

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  רביבים

  נישואין כהלכה ושותפות זוגית

  ערכם המקודש של נישואין כדת משה וישראל * מצוקתם של זוגות אשר מנועים מלהינשא כהלכה או אינם מעוניינים בכך ותביעתם להכרה * הצעת חוק 'ברית הזוגיות' של 'יש עתיד' פוגעת בייחודיות של הנישואין כהלכה ובצביונה היהודי של המדינה * מעבר לביקורת ומחאה, איננו מעוניינים לפגוע בחירותם של אנשים ובזכותם לבחור כיצד לחיות * הצעת פתרון: במקביל לחיזוק ערכי המשפחה היהודית, לקבוע בחוק אפשרות להסכם שותפות זוגית * השותפות הזוגית תתבסס על רעיון החירות, תוקם בחתימה נוטריונית ותפורק ברצון אחד מהצדדים

  הרב אליעזר מלמד | תשע"ד
  undefined
  יעדי הבית היהודי

  פרו ורבו - הקדמת נישואין

  מבט קצר על הקדמת גיל הנישואין והלידה

  הרב אליעזר מלמד | י"ח תמוז תשס"ח
  undefined
  פרו ורבו

  השמחה שבמשפחה

  השמחה שבמשפחה, היאך יתפרנסו, הסתפקות במועט וסדר עדיפויות, שאלות על הטבלה של גידול המשפחה.

  הרב אליעזר מלמד | תמוז תשס"ח
  undefined
  יעדי הבית היהודי

  טבלאות ילודה

  כמה ילדים ילדה אשה במצרים? ההתקדמות הדמוגרפית תלויה גם בגיל הנישואין. דוגמאות להשפעת גיל הנישואין. תרעומות פמיניסטיות. עצות למקימי המשפחות הגדולות.

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  פרו ורבו

  דחיית פרו ורבו

  האם מותר לדחות קיום מצוות פרו ורבו, דחייה אינה פתרון, בעיית המכללות הדתיות, עדיף ללדת בגיל צעיר, ברית הנישואין, משל מחייל ומסטודנט, לכל הדברים הגדולים נלווים קשיים.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשס"ח
  undefined
  פרו ורבו

  מצוות פרו ורבו

  משפחת יעקב גדלה, מצוות פרו ורבו, החובה - בן ובת, חשיבות המצווה מעבר לבן ובת, המצווה מדברי חכמים , כמה ילדים ראוי שיהיו לאדם, מדרגות בקיום המצווה, כיצד מודדים את הכוח, שיקולים קצרים לעומת ארוכים.

  הרב אליעזר מלמד | סיון תשס"ח
  undefined
  5 דק'
  יעדי הבית היהודי

  מצוות פריה ורביה

  מצוות פריה ורביה; מצווה להרבות ילדים; ערכה המרכזי של המצווה.

  הרב אליעזר מלמד | תשנ"ד
  undefined
  רביבים

  בראש סדר העדיפויות

  הקמת משפחה קודמת בחשיבותה לפיתוח קריירה והתקדמות מקצועית; דחיית נישואין בגלל לימודים מפחיתה את סיכויי האישה להינשא;עוד על ערכים ואקדמיה ועל שילוב בין תורה לאקדמיה; נאומו של מרן הרב קוק במעמד פתיחת האוניברסיטה העברית.

  הרב אליעזר מלמד | אלול תשס"ג
  undefined
  רביבים

  פרו ורבו

  ראשוניותה וחשיבותה של מצוות פריה ורביה; נישואיהם המאוחרים של אבות האומה בגלל הכנותיהם להולדת עם; פוריות בגיל מבוגר - הקפאת ביציות וסיוע הלכתי ממכון פוע"ה; נחמה למתקשים להינשא וללדת.

  הרב אליעזר מלמד | תשס"ג
  undefined
  רביבים

  פרייה ורבייה - עד כמה?

  מיעקב ואילך - התרבות מהירה של עם ישראל. מצווה מדרבנן להוסיף ולהוליד מעבר לבן ובת. הדרכה כללית: להוליד שני בנים ושתי בנות. כל לידה נוספת היא מצווה, שראוי לקיימה בהתאם לכוחם של ההורים.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשס"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il