יעדי הבית היהודי

המשפחה כאתגר הדור

ההתפתחויות בעולם המעשה והשינויים בעולם הרוח מערערים את מבנה המשפחה בדורנו, כאשר מצד אחד נלחמים בטחנות רוח, ומצד שני מאמצים בחום תופעות שיש בהן סכנות גדולות.

הרב יהודה ברנדס | כסלו תשע"ט