שיעורים נוספים

הקדמת הזוהר

הרב מלמד ומבאר את הקדמת הזוהר בשפה פשוטה.

הרב שבתי סבתו | י"ח אייר תשפ"ב