סיפורים נוספים

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל - שיחה על דמותו ופועלו

שיחה נפלאה על איש אשכולות רבה של תל אביב, ובסיומה דבריו על חג הפורים והנס הנסתר, יום פטירתו יב' אדר.

הרב יצחק בן יוסף | י"ט אדר תשפ"א