סיפורים נוספים

הילולת פרי הארץ

הילולת ר' מנחם מענדל מויטפסק

ר' מנחם מנדל מויטפסק- גדול תלמידיו של המגיד ממעזריטש סלל את דרך הכניסה לארץ ישראל מבחינה רוחנית וגשמית. לא סתם יום פטירתו זה א' באייר. עלה לארץ כי הבין שרק כך אפשר להתאחד, וזו ארץ האמונה. חו"ל זה עלמא דפירודא. ביסוד תורתו, שחוזר כל הזמן בספרו רואים עשיה מלווה במגמה. צריך עשיה, אבל העיקר זה ה"לשמה", הכוונה והאמונה, ובמיוחד בכל התחלה. ה"לשמה" תלוי בשמחה, ומתוך הכלל.

הרב משה חביב | א' אייר ה'תשע"ט