ט - שנה לגירוש

ארץ-ישראל צריכה חיזוק

שיחה בכינוס של איחוד הרבנים בישוב מגרון

כינוס צדיקים טוב להם וטוב לעולם; על שלמות ספר תורה, על חשבון-נפש ועל עתניאל בן קנז.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כסלו תשס"ד