ט - שנה לגירוש

המלחמה היא עונש על החרבת חבלי ארץ-ישראל

מהי היררכיה של תורה? מדוע נופלים עלינו טילים? בעקבות שנה לגירוש; על החופש הגדול ועל המלחמה בצפון.

הרה"ג דוב ליאור | אב תשס"ו