ט - שנה לגירוש

כינוס תושבים בבית-הכנסת בכפר-דרום

כל יישוב בגוש-קטיף ובצפון השומרון נתייחד לו בצורת חייו ובאופן מאבקו בגירוש; מקום של כבוד תפס לו כפר-דרום; מדבריו של רבה של כפר-דרום ערב הגירוש.

הרב אברהם שרייבר | אב תשס"ו