ט - שנה לגירוש

חזק ונתחזק

"אי עביד לא מהני"; פרפורי ה"סטרא אחרא"; מה תפקידו לאומה; שיחה שניתנה רגע לפני הגירוש מכפר-דרום.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אב תשס"ו