הרה"ג דב ליאור

מה היה קורה אילולא נפטרו תלמידי ר' עקיבא?

נתאר לנו שאילו כל אותם אלפי התלמידים היו ממשיכים בעולמה של תורה ומעבירים אותה לדורות הבאים, יכול להיות שהרמה התורנית בדורנו הייתה אולי כמו בימי בעלי התוספות.

הרה"ג דוב ליאור | טו אייר תש"ע