הלכות ספירת העומר

מצווה לספור שבע שבתות תמימות

מצווה כ"ו מתוך ספר המצוות הקצר

מצוה לספור שבע שבתות תמימות מיום שהביאו העומר במקדש, שנאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת... שבע שבתות תמימות"

הרב שמואל הולשטיין | ניסן תשס"ז