אמור

תמימות תהיינה

* ביאור "תמימות". * ביאור הערבות של עם ישראל. * סגולת ימי הספירה. * ההשגחה הפרטית מהקב"ה.

הרב נעים בן אליהו זצ"ל