קיום מצוות

הידור מוסיף והולך

מתוך "קומי אורי" גיליון 13

בחנוכה כולנו מהדרים, אפילו מהדרין מן המהדרין. הרב אליעזר ולדמן חושף את היסודות של הידור מצוה ומוצא את המקור בישראל שלפני מתן תורה.

הרב אליעזר ולדמן זצ"ל | כסלו תשס"ז