נח

על מה המלחמה?

מתוך "קומי אורי" גיליון 13

העימות עם אומות העולם בהסטוריה היהודית הוא ביטוי למאבק בין כוחות רוחניים שונים. הרב יצחק שילת סוקר את יחסי ישראל עם האומות דרך הפרשיה של יצירת העמים באנושות.

הרב יצחק שילת | כסלו תשס"ז