התבוננות כללית

היטמעות בתרבות המערב מביאה להיטמאות

מחד הותרה כתיבת התורה ביוונית ומאידך אין ירושלים וקיסרי יכולים להתקיים יחדיו. הרב מרדכי נגארי על פתיחות על מידות וכעל כלים.

הרב מרדכי נגארי | כסלו תשס"ז