הרב חרל"פ

ים של אהבה ודמעות

במלאות 55 שנים לעלייתו בדבר ה' לגנזי מרומים של מרן ראש הישיבה הגרי"מ חרל"פ זצוק"ל, הרב שאר ישוב הכהן מספר על הרב חרל"פ מזוית אישית.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | כסלו תשס"ז