ארץ הצבי

לכו חזו מפעלות ד'

דברים שנשא רבנו במסיבת הודיה בשנת ה'תשכ"ז, על נצחוננו במלחמת ששת הימים, כיבוש ירושלים, יש"ע סיני והגולן.

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל | ה'תשכ"ז