לקראת הנישואין

זיווג מן השמים

מתוך "קומי אורי" גיליון 18

הרצון להינשא צריך לנבוע מתוך התביעה הפנימית להיות אתה עצמך. הרב לבנון על גישות טרום פגישה ועל שאלונים וציונים מועילים.

הרב אליקים לבנון | אייר תשס"ז