מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק

ועמך כולם צדיקים

דברים על תורת מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל

ההכרה בסגולת ישראל ובהיותם מספרים תהילת ה' מעמיקה את המבט על המציאות ומאפשרת התייחסות נכונה לארועים. הרב צבי יהודה לימד אותנו דברים אלו חזור ושנן. סיכום דברי הרב מלמד בכנס לרגל 25 שנה לפטירתו של הרצי"ה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אדר תשס"ז