יח - שידוכים

קדימה, לבנות

מתוך "קומי אורי" גיליון 22

הרהורים בעקבות הרשימה "מיומנה של רווקה מתבגרת", שפורסמה ב"קומי אורי" לחודש אייר כמה הערות לתועלת הקוראים, מניסיוני בנושא.

הרב זאב נוימן | יא תשרי תשס"ח