הקשר הזוגי

הבית, האיש והאשה

מתוך "קומי אורי" גיליון 18

שני ערוצים בחיי הנישואין של האדם. האחד - הקשר הבין-אישי הזוגי והשני - הבית, ההמשכיות. הרב שמעון קליין פורס את הצירים מהכתובים ועד לדברי חז"ל וממקם את היסודות בבריאת האדם.

הרב שמעון קליין | אייר תשס"ז