קדושת הארץ

הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה

הרב אריאל פרג'ון