יציאה לחוץ לארץ

יציאה מהארץ

הלכות ארץ ישראל והמדינה שיעור מספר 3

האם יש איסור לצאת מהארץ? לנסוע לאומן? מפני כיבוד הורים? האם ישנה מצוה לעלות לארץ?. יציאה קבועה, אסורה, הדין ביציאה זמנית.גדר היציאה לסחורה.גדר היתר הגמרא לקצת מצוה. לראות פני חברו.קברי צדיקים .יציאה לטיול – האיסור, והמתירים.

הרב יצחק גרינבלט