שוכר ומשכיר

אופציה בחוזה שכירות

א. הגדרת המושג "אופציה". ב. משכיר שרוצה לעלות את מחיר בשכירות באופציה. ג. מחיר שכירות הדירה שנקבע בחוזה נמוך. ד. קנייני השכירות.

הרב ישועה רטבי | איר תשפ