הלכה פסוקה

שוכר שיצא ללא הודעה מוקדמת

הרה"ג אליעזר יהודה ולדנברג זצ"ל | תשס"ו