מצרנות

דין בר מצרא בדירה שכורה

החלת דין בר מצרא על שוכר דירה.

בית דין ארץ חמדה - גזית | ב"ה כ"ד שבט תש"ע