הלכה פסוקה

פסק דין: קיפוח פרנסה של שוחט במושב

האם הנהלת מושב מחוייבת שלא לאפשר לשוחטים מטעם ארגון שוחטי העופות לשחוט את העופות שבמושב מכיוון שהדבר גורר קיפוח פרנסתו של השוחט המקומי?

הרב ש.ב.ורנר | שבט תשס"ז