שער לדין

הפסקת שמירה בתוך הזמן

בגליון זה נדון בשאלה האם שומר שקיבל על עצמו, לשמור תקופה מסוימת, יכול להחזיר את החפץ למפקיד בתוך הזמן שקבעו ולהפטר מאחריות השמירה.

הרב אורי גנץ | כו שבט תשס"ט