סדרי הדין והדיון

סופיות הדיון בבתי דין לממונות

הרב ישועה רטבי | איר תשפ